Fitness for unge - Er der en aldersgrænse?

I Hornbæk Fitness bliver vi ofte spurgt om aldersgrænsen for unge og styrketræning. Dette spørgsmål er ikke bare lige til at svare på.
Herunder vil vi beskrive lidt om vores politik og syn på unge og styrketræning.

Det er først og fremmest vigtigt at understrege, at fysisk aktivitet og motion ikke bare er sundt, men også en nødvendighed for at forebygge sygdomme senere i livet. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at 75 % unge i alderen 11-15 år rør sig alt for lidt! For meget skærmtid optager børn og unges liv, så andre aktiviteter som sport og motion nedprioriteres. Dette kommer desværre til at få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser på længere sigt.

At gå i fitness og lave styrketræning som ung giver positive sundhedseffekter, forebygger skader, giver sociale relationer og forbedrer kognitive funktioner samt indlæringsevne i skolen.

Når den unge starter i fitness og skal styrketræne, er der dog forholdsregler, som er vigtige at tage.
Fejlagtigt tror mange, både unge og ældre, at tunge vægte er nødvendigt for at opnå gode resultater. I stedet for at fokusere på tunge vægte, mener vi at det er en bedre idé at fokusere på begrebet om “passende belastning efter målsætning”. Derudover er den tekniske udførelse af øvelserne også utroligt vigtigt, både for at undgå skader men også for at få det optimale udbytte af træningen ren resultatmæssigt.
Når vi i Hornbæk Fitness har træningsvejledninger med de unge, bruger vi ofte sammenligningen med at slå græs for lommepenge. Græsplænen skal slås 100 % før at man er færdig og har fortjent sin løn - det nytter ikke noget at snyde i kanterne, fordi man snyder kun sig selv. På samme måde skal man træne korrekt for at opnå sin løn i form af gode resultater.
Når vi har nye unge medlemmer, helt ned til 12-13 år, som starter i Hornbæk Fitness, er vores politik og anbefaling til forældrene, at de unge skal have en træningsvejledning med en af vores uddannede og professionelle instruktører. Det kan samtidig være en rigtig god idé, at mor eller far er med under denne træningsvejledning. Dette har til formål at understøtte netop den korrekte udførelse af øvelser og at finde den passende belastning til den unge. På den måde vil den unge, når han eller hun træner alene eller sammen med vennerne, bedre kende sine grænser og retning i både øvelser og træningsprogram som helhed.

At gå i fitness og lave styrketræning er ikke så meget anderledes end at dyrke andre former for sport. Belastninger kommer på forskellig vis, både styrke og konditionsmæssigt. I alle sportsgrene og træningsformer kan man komme uheldigt til skade, men netop under fitness-styrketræning kan man tage forholdsregler, som minimerer disse risici.

Vi oplever samtidig, at flere familier melder sig ind og skaber fælles familietid rundt om fitness-træning. Som beskrevet ovenfor, kan dette netop fjerne noget af alt den skærmtid, som ellers fylder i livet samtidig med at styrke de relationelle bånd.