ORDENSREGLEMENT

 1. Et medlemskab er personligt, og kan derfor ikke benyttes af andre end medlemmet selv. Ved misbrug af medlemskort opkræves et gebyr efter gældende takst.

 2. Som medlem skal man altid indlæse sit medlemskort og fremmøde sig i kundecomputeren for at få adgang til centeret.

 3. Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Hornbæk fitness.

 4. Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.

 5. Efter brug af udstyr, maskiner og madrasser skal disse sprittes af.

 6. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Man aftager sine udendørs sko I receptionen og stiller disse i de dertil indrettede skohylder.

 7. Dyr og rygning er ikke tilladt i Hornbæk fitness.

 8. Børn må ikke opholde sig i træningsarealet eller i salene.

 9. Et medlem skal altid rette sig efter de øvrige opslag, som findes i centret, samt følge anvisningerne fra Hornbæk Fitness’ personale.

 10. Nødudgangene i centret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.

 11. Overtrædelse af ordensreglement eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan medføre advarsel og evt. bortvisning.

BADE- OG TOILETFORHOLD

Både herre- og dameomklædningen indeholder bad- og toiletforhold samt store skabe til aflåsning af private genstande. Bemærk skabene låses og bruges på eget ansvar. Låse kan tilkøbes i receptionen.

BØRN OG UNGE

Er du mellem 11-14 år må du træne både på hold og i fitness hos Hornbæk Fitness.

I Hornbæk Fitness bliver vi ofte spurgt om aldersgrænsen for unge og styrketræning. Det er først og fremmest vigtigt at understrege, at fysisk aktivitet og motion ikke bare er sundt, men også en nødvendighed for at forebygge sygdomme senere i livet. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at 75 % unge i alderen 11-15 år rør sig alt for lidt! For meget skærmtid optager børn og unges liv, så andre aktiviteter som sport og motion nedprioriteres. Dette kommer desværre til at få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser på længere sigt.

At gå i fitness og lave styrketræning som ung giver positive sundhedseffekter, forebygger skader, giver sociale relationer og forbedrer kognitive funktioner samt indlæringsevne i skolen.

Når den unge starter i fitness og skal styrketræne, er der dog forholdsregler, som er vigtige at tage.
Fejlagtigt tror mange, både unge og ældre, at tunge vægte er nødvendigt for at opnå gode resultater. I stedet for at fokusere på tunge vægte, mener vi at det er en bedre idé at fokusere på begrebet om “passende belastning efter målsætning”. Derudover er den tekniske udførelse af øvelserne også utroligt vigtigt, både for at undgå skader men også for at få det optimale udbytte af træningen ren resultatmæssigt.
Når vi i Hornbæk Fitness har træningsvejledninger med de unge, bruger vi ofte sammenligningen med at slå græs for lommepenge. Græsplænen skal slås 100 % før at man er færdig og har fortjent sin løn - det nytter ikke noget at snyde i kanterne, fordi man snyder kun sig selv. På samme måde skal man træne korrekt for at opnå sin løn i form af gode resultater.
Når vi har nye unge medlemmer, helt ned til 12-13 år, som starter i Hornbæk Fitness, er vores politik og anbefaling til forældrene, at de unge skal have en træningsvejledning med en af vores uddannede og professionelle instruktører. Det kan samtidig være en rigtig god idé, at mor eller far er med under denne træningsvejledning. Dette har til formål at understøtte netop den korrekte udførelse af øvelser og at finde den passende belastning til den unge. På den måde vil den unge, når han eller hun træner alene eller sammen med vennerne, bedre kende sine grænser og retning i både øvelser og træningsprogram som helhed.

At gå i fitness og lave styrketræning er ikke så meget anderledes end at dyrke andre former for sport. Belastninger kommer på forskellig vis, både styrke og konditionsmæssigt. I alle sportsgrene og træningsformer kan man komme uheldigt til skade, men netop under fitness-styrketræning kan man tage forholdsregler, som minimerer disse risici.

Vi oplever samtidig, at flere familier melder sig ind og skaber fælles familietid rundt om fitness-træning. Som beskrevet ovenfor, kan dette netop fjerne noget af alt den skærmtid, som ellers fylder i livet samtidig med at styrke de relationelle bånd.

Der skal altid foreligge en underskrift fra forældre på, at den unge må træne. Al træning og ophold i Hornbæk Fitness sker på forældrenes/myndiges/værges ansvar.

ANSVAR OG FORSIKRING

Det anbefales, at det enkelte medlem selv har tegnet en fritidsulykkesforsikring. Hornbæk Fitness har ikke dækning af hvert enkelt medlem.
Dette står oplyst i medlemsbetingelserne, som alle medlemmer underskriver ved tilmelding. Hornbæk Fitness har arbejdsskadeforsikring, der dækker de ansatte instruktører. Vores personale er eller bliver instrueret i de maskiner, der kommer i centeret. Der er opsat hjertestarter (AED) i centret.

ANTI DOPING

Der accepteres ikke nogen form for doping hos Hornbæk Fitness. Brud på dette medfører øjeblikkelig bortvisning uden nogen form for refusion.